Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 254853

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Pedagogikk er vitenskapen om oppdragelse og undervisning. Pedagogikkstudiet ved NLA Høgskolen gir anledning til fordypning i pedagogiske grunnlagsspørsmål innen spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk. Studiet gir deg grunnlag for å forstå samfunnet, andre mennesker og deg selv.

Pedagogikkstudiet legger vekt på å presentere og drøfte både pedagogisk-etiske spørsmål, pedagogikk som praksis, og pedagogikk som vitenskapelig disiplin.

Disse aspektene representerer både personlige, mellommenneskelige og samfunnsmessige utfordringer for studentene, og det er derfor net uttalt mål at studiet skal bidra til sensitivitet for pedagogiske spørsmål, økt selvinnsikt og selvforståelse.

Studiets oppbygging

Det er to bachelorstudier i pedagogikk. Begge omfatter en obligatorisk bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

Arbeidsformer på bachelorstudiet er forelesninger, gruppearbeid og kollokviegrupper. Noen emner har obligatoriske arbeidskrav. Det anbefales at du deltar aktivt i innføringsuken. Tre dagers obligatorisk tverrfaglig kurs for førsteårs-studenter.

Opptaksinformasjon

Søk via Samordna opptak

Læringsutbytte

Studiet skal utfordre studentene til å reflektere over utviklingstrekk ved vårt flerkulturelle samfunn og forholdene for ulike sårbare grupper, de verdier og tradisjoner vi bør bygge på og føre videre, og de spesifikke oppgaver og utfordringer som pedagogiske institusjoner står overfor i denne sammenhengen.

Karrieremuligheter

Personalarbeid i ulike organisasjoner, rådgiver, leder eller andre stillinger i organisasjoner eller i næringslivet.

Rådgiver eller lederstillinger i PPT, skole eller barnehage.

Miljøarbeider, rådgiver, leder i organisasjoner, forsikringsselskap eller næringslivet for øvrig.

Stillinger knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid i skole eller barnehage.

Stilling på høyskole, universitet, direktorat eller departement.

Alle utdanninger innen