Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

5

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

9. august

Oppstartsdato

16. august

Om studiet

Nettbasert emne for maritim sektor, hvor du lærer hands on hvordan kunstig intelligens og maskinlæring brukes i praksis.

Emnet gjennomføres høsten 2022 for deg som er ansatt i maritim sektor, arbeidsledig eller permittert fra maritim sektor, som en del av bransjeprogrammet for maritim sektor.
 

Her vil dyktige fagfolk lære deg teori og arbeidsmetodikk for å jobbe med kunstig intelligens og maskinlæring. Du vil lære om sentrale utfordringer, løsninger og anvendelser, og tilegne deg kompetanse som kan brukes i reelle arbeidssituasjoner.
 

Emnet tar for seg følgende tema:

 • Dataanalyse og maskinlæring som prosess
 • Veiledet læring
 • Ikke-veiledet læring
 • Dyp læring og overføringslæring
 • Forsterkende læring
 • Testing og evaluering av modeller
 • Forklarbarhet

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon.  

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet:  

 • forelesningsvideoer  
 • oversikt over pensum og studieløp  
 • læringsmål  
 • planleggingsverktøy  
 • øvingsoppgaver  
 • innleveringsoppgaver  
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.  
   

Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.   

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.   

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen 
 • Realkompetanse

Opptaksinformasjon

Merk at emnet har begrenset antall plasser. Disse fordeles etter først-til-mølla-prinsippet, slik at plassene tildeles dem som først laster opp og får godkjent opptaksdokumentasjon.
 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal du forstå sentrale utfordringer, løsninger og anvendelser av maskinlæring. Du skal kunne forklare hvordan de vanligste maskinlæringsalgoritmene fungerer, bruke maskinlæring som et verktøy for å hente ut informasjon fra data, og anvende maskinlæring og dyp læring i praksis.

Anbefalt forhåndskunnskap

Det anbefales grunnleggende matematisk forståelse og noe erfaring med programmering.

For å ta emnet, bør du ha grunnleggende oversikt over hovedprinsipper og sentrale konsepter innen kunstig intelligens, tilsvarende emnet «Innføring i intelligente systemer». Se  begrepsoversikten.