Nøkkelinformasjon

Studiested

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

10.00

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Sykdomslære 1 passer for deg som trenger kunnskap om sykdommer og sykdomsprosesser i kroppen, samt ønsker en innføring i hvordan medikamenter og rusmidler påvirker menneskekroppen.

Sykdomslære 1 er et kurs for deg som trenger kunnskap om mekanismene bak sykdomsutvikling i menneskekroppen, samt en introduksjon til hvordan lege- og rusmidler påvirker organismen vår. Du vil også få en innføring i klinisk sykdomslære hvor du lærer å ta opp en sykehistorie og gjøre diagnostiske vurderinger.

Siste delen av kurset dekker de viktigste sykdommene innenfor hjerte og karsystem og lunge- og luftveier. Kunnskapen du tilegner deg ved dette kurset danner grunnlaget for videre studier innenfor blant annet sykdomslære, ernæring og andre helsefag.

Sykdomslære 1 består av følgende tema:

  • Generell patologi
  • Generell farmakologi
  • Introduksjon til klinisk sykdomslære
  • Hjerte- og karsykdommer
  • Sykdommer i lunge- og luftveier

Sykdomslære 1 er spesielt nyttig for deg som ønsker å bygge på eksisterende utdanning for å få kompetanse innenfor helsefag, eller for deg som vurderer medisinstudier eller andre profesjonsstudier innenfor helsefag.

Opptaksinformasjon

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
  • Realkompetanse

I tillegg bør du ha forkunnskaper i anatomi og fysiologi tilsvarende emnene Anatomi og fysiologi 1 (7090), Anatomi og fysiologi 2 (7091) og Anatomi og fysiologi 3 (7092) før du tar dette emnet.

Dokumentasjonsfrist

  • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

  • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette kurset skal du være i stand til å beskrive de grunnleggende mekanismene som er felles ved sykdom: betennelse, vevsdød eller utvikling av kreft i de ulike organer. Du vil også lære om lege- og rusmidlers virkningsmekanismer og bevegelse gjennom menneskekroppen, samt lære å gjøre diagnostiske vurderinger primært basert på en sykehistorie

Alle utdanninger innen