Kreativ markedskommunikasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsenhet og kortere

Organisering

  • Nettstudium

Studiepoeng

30

Om studiet

Du vil gjennom dette studiet få en innføring i grunnleggende markedsteori og en mer spisset kunnskap i markedskommunikasjon.

Den kreative industrien har siden årtusenskiftet endret seg. De tradisjonelle strukturene med konsulenter, prosjektledere, tekstforfattere i byråene er i ferd med å bli erstattet av nye og mer komplekse stillingsområder. Kursene i dette studiet er sammensatt av emner der du lærer både markedskommunikasjon og kreativ tenking.

Perspektivet her er på bedrifter og organisasjoner som ekspressive aktører. Fokus er på corporate communications og omdømme.

Emnene Innføring i markedsføring og Kreativ markedskommunikasjon vil bidra til en forståelse for, og kunnskap om, hvordan markedskommunikasjon er en del av en større fagdisiplin og et akademisk fagfelt. Markedskommunikasjon må også alltid ses i relasjon til og forankres i andre markedsføringstiltak. Dette utgjør den strategiske forankring for halvårsenhetens tekstemner, Kreativ skrivning og Tekstforfatting. Disse emnene er basert på ideen om at markedskommunikasjon også fungerer som et språklig uttrykk. 

Kreativ Markedskommunikasjon består av følgende 4 kurs, hvert på 7,5 studiepoeng, som også kan tas enkeltvis:

Kursene kan tas i valgfri rekkefølge.

Studiets oppbygging

Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster og øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs.

Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at det er lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid.

Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og kommenterer innsendingsoppgavene dine.

I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Opptaksinformasjon

Opptak hver dag, hele året.

Læringsmål

Studenten skal etter endt studium ha opparbeidet seg kunnskaper om de prosesser og strukturer som inngår i moderne salgs- og markedsføringsavdelinger.

Ved fullført emne skal studenten være i stand til gjennomføre en analyse av en situasjon eller problemstilling, og utvikle en kommunikasjonsstrategi som ivaretar mål og rammebetingelser definert i oppdraget.

Karrieremuligheter

Halvårsenheten er utviklet for å gi studentene grunnleggende ferdigheter i å arbeide med markedskommunikasjon både på et strategisk og operativt nivå og vil således være relevant for de som søker arbeid i reklame- og kommunikasjonsbyråene samt for medarbeidere i markedsavdelingene som foruten det strategiske arbeidet, selv produserer tekst til annonser, brosjyrer, pressemeldinger m.m.

Studiet kvalifiserer for arbeide innen kommunikasjon. For eksempel kan du jobbe med kommunikasjon/informasjon innen næringslivet, i det offentlige, i et PR byrå, i en frivillig organisasjon eller innen politikken.