Journalistikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Nettstudium

Studiepoeng

7.5

Kostnader

10 650

Om studiet

Jobber du med PR i dag og ønsker mer kompetanse, eller har du et ønske om å jobbe med PR er dette det rette kurset for deg.

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende teoretiske kunnskaper om journalistiske sjangre. Du vil lære praktisk journalististisk håndverk som tar sikte på å påvirke grupper eller enkeltindivider.

Kurset passer for deg som arbeider med eller som ønsker å arbeide med PR eller annen markedskommunikasjon. Du vil få grunnleggende opplæring om pressens rolle i samfunnet, og videre hvordan du kan benytte pressen til å kommunisere ditt budskap.

Du vil også tilegne deg tilstrekkelig kunnskap slik at du kan delta i et ordskrifte om medienes plass i samfunnet basert på kunnskap om den journalistiske yrkesutøvelsen.

Etter endt kurs skal du kunne beherske de viktigste av disse sjangrene: nyhetsartikkel, reportasje, portrettintervju og kommentar.

 

Studiets oppbygging

Kurset er delt i tre emner:

  • Mediepolitikk og journalistikk
  • Sjangre og skrivemodeller
  • Kilder, kildekritikk og etikk

Undervisningsopplegg

Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Opptaksinformasjon

Oppstart hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Du skal etter endt kurs kunne kommunisere med representanter for mediene på en måte som etterlater et profesjonelt inntrykk og kunnskap om bransjen. Du skal kunne forholde deg kritisk og reflekterende til aktuelle medieoppslag, måten de er dekket på i ulike medier og gjøre rede for den norske mediestrukturen og dens historiske bakgrunn.