Nøkkelinformasjon

Studiested

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Kostnader

72000

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Årsenheten gir deg kunnskap om anatomi, fysiologi og sykdomslære. Her lærer du først om den friske menneskekroppen, og deretter om forskjellige sykdomsprosesser og sykdommer som rammer mennesker.

Årsenheten i grunnmedisin er en utdanning for deg som trenger kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon, og om de forskjellige sykdomsprosessene og sykdommene som rammer den. Studiet gir deg også en innføring i sammenhengen mellom samfunn, individ og helse.

Årsenheten består av følgende 6 kurs, hvert på 10 studiepoeng , som også kan tas enkeltvis:

 

Årsenheten i grunnmedisin er spesielt nyttig for deg som ønsker å bygge på eksisterende utdanning for å få kompetanse innenfor helsefag, eller for deg som vurderer medisinstudier eller andre profesjonsstudier innenfor helsefag.

Studiet kan også brukes som byggestein for videre bachelorstudier innenfor akupunktur, osteopati, fysisk aktivitet og ernæring, friskliv og lokalt folkehelsearbeid ved Høtskolen Kristiania Nettstudier.

Studiets oppbygging

Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs.

Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse .

Læringsutbytte

Etter studiet vil du ha kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon, samt om forskjellige sykdomsprosesser og sykdommer som rammer den. Denne kunnskapen danner grunnlaget for all helsefaglig yrkesutøvelse, og for videre studier innen helsefag.

Karrieremuligheter

Studiet kan brukes som inngangsport til en rekke profesjonsstudier blant annet innenfor medisin, odontologi (tannlege) og kiropraktikk. Det kan også brukes som byggestein for videre bachelorstudier innenfor osteopati, friskliv og fysisk aktivitet og ernæring.

Alle utdanninger innen