Yrkes- og arbeidslovgivning favoritt ikon

Annen utdanning
Yrkes- og arbeidslovgivning gir en grunnleggende innsikt i de viktigste lovene og avtalene som brukes i arbeidslivet.

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

5 700

Semester

1

Om utdanningen

Arbeids- og yrkeslovgivning generelt

  • Individuelle arbeidsavtaler
  • Kollektive arbeidsavtaler
  • Vernelovgivningen
  • Andre rettsvirkninger av en arbeidsavtale
  • Yrkeslovgivning
  • HMS

Beskrivelser av kostnader

5700,- ekskl. bøker

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undervisning.

Opptakskrav

Ingen formell opptakskrav.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Kvalifikasjon/tittel

Yrkes- og arbeidslovgivning

NKI

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier