Vg3 påbygging generell studiekompetanse favoritt ikon

Annen utdanning
Dette er studiet for deg som har påbegynt eller fullført yrkesutdanning fra før, og som ønsker generell studiekompetanse. Med Vg3 påbygging kan du bygge på den utdanningen du har for å oppnå generell studiekompetanse, og dermed bli kvalifisert for høyere utdanning ved høgskole og universitet.

Studienivå

Vg3

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

34 000

Semester

2

Om utdanningen

Velg Vg3 påbygging dersom du har:

  1. fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen yrkesfaglig retning, eller
  2. fullført og bestått Vg1 innen allmennfaglig retning og Vg2 innen yrkesfaglig retning ( kryssløp,) eller
  3. oppnådd yrkeskompetanse med eller uten fag- / svennebrev

Ønsker du kun å ta opp enkeltfag? Klikk på faget du trenger og bestill ett fag av gangen. NB! Sjekk med din lokale videregående skole hvilke fag du trenger for å få godkjent studiekompetanse.

Har du ingen yrkesfaglig utdanning fra før, og ønsker generell studiekompetanse? Se studiet Generell studiekompetanse.  Mer info om videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Kurs som inngår:

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Krav til forkunnskaper

  • du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller
  • du har Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram (kryssløp,) eller
  • har oppnådd yrkeskompetansemed fag- eller svennebrev, eller
  • har oppnådd yrkeskompetanseuten fag- eller svennebrev

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier