Tilpasset opplæring - Spesialpedagogikk for assistenter favoritt ikon

Annen utdanning
Utdanningen gir deg faglig bakgrunn til å jobbe med barn som har krav på spesialpedagogisk hjelp i barnehage, skole og fritidsordning. Lær å tilrettelegge miljøet slik at alle barn blir inkludert ut fra sine forutsetninger.

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

7 150

Semester

1

Om utdanningen

Studiet gir deg kunnskap om ulike lærevansker, hvordan disse kommer til uttrykk og hvordan du kan møte disse på en konstruktiv måte. Du lærer også om de mest vanlige funksjonshemninger.

Begrepet tilpasset opplæring brukes mest innenfor skolen, men barn med spesielle behov har krav på tilrettelagt tilbud også i barnehagen. Spesialpedagogikk for assistenter passer både for deg som ønsker deg inn i en slik jobb, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Det stilles ingen formelle opptakskrav, men det er en fordel om du tidligere har gjennomført ett eller flere av NKIs studier: · Barnehageassistent · Skoleassistent · Pedagogisk assistent

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier