Tegneassistent favoritt ikon

Annen utdanning
Denne utdanningen gir deg innføring i faget teknisk tegning. Du får verdifulle basiskunnskaper som kan brukes direkte i jobb som tegnsassistent. Du kan også velge å bygge på utdanningen for å bli Teknisk tegner, noe som gir deg solid yrkesfaglig kompetanse innen faget.

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

27 900

Semester

1

Om utdanningen

Tegneassistent er første steg på veien til å bli Teknisk tegner, og tar for seg viktige emner som konstruksjonstegning og bruk av tegneutstyr. Teknisk tegning er en yrkesrettet utdanning med bred aksept i næringslivet. Utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe innen en rekke bransjer; som industri, anleggsvirksomhet, reklamebyrå og arkitektkontor. Vi tilbyr følgende andre nivåer innen Teknisk tegning:

Kurs som inngår:

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Studiet krever ikke utdanning ut over grunnskolenivå. Du vil likevel ha godt utbytte av om du har noe matematikkunnskaper ut over dette.

NB! Dersom du har Vg1 Teknikk og industriell produksjon/ GK mekaniske fag, og Vg1 Bygg- og anleggsteknikk - får du fritak både for matematikk og grunnleggende tegneteknikk. Skriv "Inntakskode B" i kommentarfeltet i din bestilling dersom du fyller disse kravene. Det vil bety en reduksjon i studieprisen.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier