Stillasmontering favoritt ikon

Annen utdanning
Kravene til stillasbygging skjerpes på alle områder og dyktige stillasbyggere er derfor ettertraktet. I tillegg til mange timer med praksis kreves en god del teoretisk kunnskap for å bli en dyktig og respektert stillasbygger.

Studienivå

Videregående

Organisering

 • Nettstudium

Kostnader

4 500

Semester

2

Om utdanningen

Kurset dekker kravet til 36 timers teoretisk opplæring, fastsatt i ”Forskrift om bruk av arbeidsutstyr”. Teoridelen egner seg godt for nettstudier. Dette kurset passer for personer som har praksis fra byggebransjen.

For selvstendig arbeid med stillasbygging høyere enn 5 meter kreves det i tillegg 72 timers praktisk øvelse under tilsyn og 6 måneders praksis i virksomhet som nytter stillas i arbeidet.

Kurset er sterkere innen stillas for bygg og anlegg enn innen stillas for industri og offshore. Det er tildels store likhetstrekk i stillastyper og stillassystemer når det gjelder styrkeberegninger, fundamentering, beregning av forankringer, belastninger, etc., men eksemplene som brukes i vårt kurs er hentet vesentlig fra bygg og anlegg.

 

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undervisning.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Læringsmål

 • teori om montering av vanlige stillastyper
 • tekniske krav
 • stillaskonstruksjoner
 • systemstillas
 • tre- og rørstillas
 • koplinger
 • bæreevne
 • forankring
 • belastninger

Kvalifikasjon/tittel

Stillasmontering

NKI

Tilbys ved:

 • NKI Nettstudier