Salgsteknikk favoritt ikon

Annen utdanning
Salgsteknikk handler om hvordan du systematisk skal kunne planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats med utgangspunkt i kundens behov. Begrepet salgsteknikk blir av folk flest ofte forbundet med det selgeren sier til kunden under selve kundemøtet. Å være selger er, som du skal se, mer omfattende en dette.

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

 • Nettstudium

Kostnader

8 500

Semester

1

Om utdanningen

Innhold

Emnet er bygd opp slik:

 • Selgerens rolle og om hva som skal til for å være en god selger
 • Forarbeidet en selger må gjøre for å kunne bestemme hvilke kunder han/hun skal satse på og jobbe mot
 • Forberedelsene til et kundemøte
 • Hvordan selgeren skal gå frem på selve kundemøtet, dvs. dialogen med kunden (salgssamtalen)
 • Etterarbeidet etter kundemøtet, bl.a. om å utarbeide tilbud, følge opp ordren og leveransen
 • Hvordan selgeren skal følge opp kunden på lang sikt for å oppnå mersalg og kryssalg basert på kundens behov
 • Hvordan selgeren skal planlegge og strukturere salgsarbeidet generelt på årsbasis, og hvilke salgsverktøy som kan brukes
 • Etikk og moral i salgsarbeidet

Beskrivelser av kostnader

8500,- ekskl. bøker

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undervisning.

Opptakskrav

Ingen formell opptakskrav.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Læringsmål

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om hvilke innsatsfaktorer som påvirker salget
 • har kunnskap om hvordan man skaffer kunder
 • har kunnskap om kundebehandling
 • har kunnskap om kundekontakt
 • har kunnskap om kjøpsprosessen
 • forstår betydningen av- og forskjellene på verbal og ikkeverbal kommunikasjon
 • har kunnskap om behovsavklaring
 • har kunnskap om salgsteknikker
 • har kunnskap om utforming og innhold i tilbud
 • forstår selgerens rolle i virksomheten og i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv · har kjennskap til salgsverktøy

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap om kundekontakt for å kontakte og skaffe kunder
 • kan bruke kunnskap om kundekontakt og kundebehandling til å forberede kundemøter
 • kan bruke kunnskap om kundekontakt og kundebehandling gjennomføre kundemøter og salgssamtaler
 • kan kartlegge kundens behov og identifisere aktuelle løsninger
 • kan skrive salgsbrev og tilbud
 • kan anvende ulike salgsteknikker i salgsarbeidet
 • kan anvende faglig kunnskap til å håndtere kundeklager
 • kan vurdere etiske problemstillinger knyttet til salgsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for de etiske prinsipper og utfordringer som ligger til grunn for salg og salgsarbeid
 • kan utføre salgsarbeid med utgangspunkt i både virksomhetens og kundenes behov
 • kan bygge relasjoner med kunder, medarbeidere og salgsteam
 • kan utvikle salgsverktøy og rutiner av relevans for salgsarbeidet samt strukturere salgsarbeidet

Kvalifikasjon/tittel

Salgsteknikk

NKI

Tilbys ved:

 • NKI Nettstudier