Psykologi - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Nå kan du studere psykologi på nett! Studiet er første skritt på veien for å bli psykolog, og gir deg grunnlag for arbeid i psykiatri og psykisk helsevern og øvrige yrker innen sosial- og velferdstjenesten. Fullført studium gir deg 60 studiepoeng fra Bjørknes høyskole.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Nettstudium

Studiepoeng

60

Kostnader

74 000

Semester

2

Om studiet

Psykologi som nettstudium er et samarbeid med Bjørknes Høyskole. Etter fullført og bestått årsstudium i psykologi vil du få karakterutskrift med 60 studiepoeng. Dette kan være første skritt på veien mot en utdanning som psykolog. Psykologi handler om å forstå og forklare atferd, noe som er aktuelt og relevant innen mange yrker.

 

Studiets oppbygging

Emner som inngår:

  • Innføring i generell psykologi (PSY1110) 20 studiepoeng
  • Forskningsmetoder (FORSK1110) 10 studiepoeng
  • Barne- og ungdomspsykologi (PSY1210) 10 studiepoeng
  • Sosialpsykologi (PSY1220 ) 10 studiepoeng
  • Examen philosophicum 10 studiepoeng
 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søkere som er 25 år eller eldre og kan dokumentere tilstrekkelig og relevant allmenutdanning/realkompetanse for studiet kan tas opp etter særskilt vurdering (realkompetansevurdering).

 

Opptaksinformasjon

Hos oss kan du starte når du vil!

 

NKI

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier

Lignende utdanninger