Migrasjonshelse favoritt ikon

Fagskole

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid, Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

0

Søknadsfrist

28. september 2018

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Migrasjonshelse gir deg kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst og om kulturelle utfordringer knyttet til å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste. Studiets hovedmål er å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse om folkehelse i et migrasjonsperspektiv, og som kan anvende kunnskap om sin egen og andres kultur i sin yrkesutøvelse.

Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig og når plassene tildeles. NKI har løpende kontakt med fylkeskommunene om tildeling av plasser. Se listen over ledige studieplasser med oppstart høsten 2017.  Gjør oppmerksom på at fagskoleutdanning i helsefag ikke fører frem til autorisasjon som helsepersonell. 

Studiet har oppstart to ganger i året, og er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon.

Studiestart for høsthalvåret er 28. september og 28. februar for vårhalvåret. 

Søknadsfrist for opptak høstsemester: 25. september

Søknadsfrist for opptak vårsemester: 25. februar

Behandlingsperiode for opptak til høstsemesteret er i perioden 1. juli - 25. september.

Behandlingsperiode for opptak til vårsemesteret er i perioden 10. januar 25. februar.

Søknader behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt.

Gå til påmeldingsknappen for å sende din søknad i dag. Påse at du sammen med din bestilling laster opp relevant dokumentasjon, samt motivasjonsbrev for å vurderes til opptak. 

Utdanningen er også tilgjengelig som ordinært studium med fri oppstart.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning