Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Om studiet

Har du lyst på en spennende jobb der du får jobbe tett på andre mennesker? Trives du med varierende arbeid der du får jobbe tett med annet helsepersonell? Medisinsk sekretær er en kort, yrkesrettet utdanning som gir deg de praktiske og teoretiske kunnskapene du trenger for å jobbe på sykehus, klinikker og private legekontorer. Denne utdanningen gir deg kompetanse på flere fagområder og åpner døren for en spennende karriere. Å bidra til å oppdage og utrede sykdom gir mening. Nettopp derfor er du viktig!

Medisinsk sekretær er en praktisk rettet utdanning med meget gode jobbmuligheter på både sykehus og legekontor. Etter endt utdanning er du kvalifisert til å gå rett ut i jobb, uten en lang opplæringsperiode. Utdanningen er praktisk rettet og legger grunnlaget for at du skal kunne jobbe i kontoradministrative funksjoner, med både pasienter, pårørende og helsepersonell. Du får også trening i å bruke relevante IT-systemer i helsevesenet.

Praktisk laboratoriearbeid er en obligatorisk del av undervisningen, og skiftestuearbeid kan gjennomføres som tilleggsmodul. Denne utdanningen er ikke en fagskoleutdanning, men en yrkesrettet utdanning som tilbys.

Medisinsk sekretær er et utdanningsløp som tilbys av private utdanningsinstitusjoner. Utdanningen må ikke forveksles med Helsesekretær, som er et 3-årig løp i den videregående skolen. Medisinsk sekretær har hovedfokus på kontoradministrative funksjoner som utføres på sykehus, men egner seg også for arbeid på legekontor. Utdanningen gir ikke autorisasjon etter helsepersonelloven.

Dersom det, på grunn av corona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil du kunne gjennomføre utdanningen nettbasert. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.

Gjennomføring:
 • Stedbasert: denne utdanningen har fast oppstart og tilbys stedbasert i Oslo, - neste studiestart august 2021
 • Nettstudier fast oppstart: denne utdanningen tilbys også som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart september 2021

Studiets oppbygging

STEDBASERT STUDIUM

DAG- OG KVELDSTID høsten 2020:

 • Oslo: 25. aug (heltid), 27. aug (deltid)
 • Trondheim: 25. aug (heltid), 27. aug (deltid)
 • Bergen: 25. aug (heltid), 27. aug (deltid)
 • Stavanger: 3. sept (deltid)
 • Fredrikstad: 3. sept (deltid)

Dersom det, på grunn av corona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil du kunne gjennomføre utdanningen nettbasert. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Medisinsk sekretær tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Undervisningen er lagt opp på denne måten for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

TO SEMESTRE PÅ KVELDSTID

Utdanningen som Medisinsk sekretær tilbys også som en deltidsutdanning på kveldstid. Utdanningen er tilsvarende den som tilbys på dagtid, men går over to semestre.

Undervisningstidene på kveldsskolen er 17:30 – 21:00 to kvelder per uke. Undervisningen foregår i all hovedsak på to faste kvelder i uken, men det må påregnes at noen avvik kan forekomme, f.eks i anledning helgesamlinger eller annet. Skolen vil da gi beskjed så tidlig som mulig. Kveldsundervisningen er tilrettelagt slik at man skal kunne kombinere utdanningen med full jobb.

 

NETTUDANNING

Studiestart høst 2020: 10. september

NETTUTDANNING:

Normert studietid er 12 måneder for nettstudier.

Nettstudier

Når du blir student hos oss, får du tilgang til vår nettskole. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hver utdanning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet, og fungerer som et utfyllende tillegg til pensumlitteraturen.

Alle våre utdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der du kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere spesifikke temaer som berører dine nettstudier med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Samlinger i Laboratoriearbeid

Det gjennomføres obligatorisk samling i faget Laboratoriearbeid. Dette er et praktisk rettet fag som gjennomføres i NKIs lokaler i Oslo, Nedre Vollgate 8 over to helger. Tidspunkt og sted for undervisningen blir publisert til studentene i nettskolen.

Du må ha vært gjennom hele Laboratoriearbeid og gått gjennom alle prosedyrene som vises på videoene og på NOKLUS, før du møter til disse samlingene. Det vil også være hensiktsmessig å repetere prosedyrene etter at du har vært på samlingene.

Utgifter tilknyttet samlinger, f.eks. reise og opphold, er ikke inkludert i studieavgiften.

Veiledning og oppfølging

Du vil få personlig oppfølging og hjelp – når du trenger det. Høyt kvalifiserte faglærere følger deg gjennom hele studietiden, blant annet ved å gi deg tilbakemelding på innsendingsoppgavene. Faglærerne har som mål å gi deg tilbakemelding innen 2 virkedag gjennom nettskolen.

 

NETTSTUDIER MED SAMLINGER

Studiestart 2020 nett + samlinger:

Oslo: 10. september 2020

Nettstudier med samlinger er en kombinasjon av nettskole og klasseromsundervisning. Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men samtidig vil ha støtte fra en lærer og en klasse. Det meste av undervisningen er nettbasert, men det blir i tillegg planlagt regelmessige samlinger hvor studentene samles og deltar i undervisning sammen med en lærer. I Oslo vil undervisningen skje på vår skole i Nedre Vollgate 8.

Alle samlinger er lagt til helger, slik at det er lettere å kombinere med jobb og andre forpliktelser.

Det vil bli gjennomført 6 helgesamlinger per studiested. Lørdag og søndag fra 09.00 til 16.00. Totalt 96 skoletimer undervisning.

Last ned timeplanen her

Opptakskrav

Du må være fylt 18 år ved studiestart. Det er ingen andre absolutte opptakskrav for denne utdanningen.

Vi anbefaler at studentene har tilstrekkelig norskkunnskap til å følge undervisningen og kunne skrive besvarelser på norsk. For å ivareta søkernes hensyn forbeholder vi oss retten til å nekte opptak når vi vurderer at det åpenbart ikke er hensiktsmessig å starte utdanningen.

Karrieremuligheter

sykehus vil arbeidsoppgavene variere noe alt etter hvilken type stilling du har. Arbeidsoppgaver på sykehus kan være knyttet til pasientlogistikk:

 • Telefontjenester
 • Timebestilling
 • Innkalle etter venteliste/ flytte timer
 • Ekspedere pasienter til poliklinikk
 • Oppretting og ajourføring av sykejournaler
 • Skaffe til veie journaler/røntgenbilder
 • Ulike former for skrivetjeneste
 • Pasientservice

legekontorer kan arbeidsoppgavene i tillegg inkludere mer praktisk pasientrettet arbeid:

 • Sårskift
 • Fjerning av sting
 • Blodprøvetaking
 • Setting av vaksiner, B12-injeksjoner m.m.
 • Assistanse ved pasientundersøkelser og småkirurgi
 • Blodtrykksmåling, pulskontroll, EKG, spirometri, etc.

Kvalifikasjon/tittel

Medisinsk sekretær