Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Kostnader

72000

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Dette studiet passer for deg som skal jobbe med helserelaterte fag, eller som trenger generell kunnskap om kropp, helse og sykdommer. Utdanningen gir deg en grunnleggende forståelse av kroppen oppbygging, funksjon, organsystemer og sykdommer. Studiet gir deg vitnemål fra Bjørknes Høyskole.

 

Medisin Grunnfag er todelt. Den første delen gir deg grunnleggende kunnskap, forståelse og innsikt i kroppens anatomi og fysiologi. Du vil også få innsikt i diagnostikk, forebygging og behandling av de viktigste sykdommene gjennom andre halvdel av studiet.

Studiet gir 60 studiepoeng og kan brukes til å bygge en Bachelor i ernæringsfysiologi.

Studiets oppbygging

Kurs som inngår:

  • Humanbiologi
  • Sirkulasjon - væske
  • Respirasjon og metabolisme
  • Muskulatur og nervesystem
  • Hormoner og immunsystem
  • Samfunn, alder og helse

Undervisningsopplegg

Nettstudier

Opptakskrav

Alle med Generell studiekompetanse kan studere Medisin Grunnfag

I tillegg kan Søkere som er 25 år eller eldre og kan dokumentere tilstrekkelig allmennutdanning/realkompetanse for studiet tas opp etter særskilt vurdering (realkompetansevurdering). Dette gjøres i forbindelse med bestillingen.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Etter at du har sendt inn din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Karrieremuligheter

Kunnskapen fra medisin grunnfag kan være nyttig for deg som skal jobbe med helserelaterte fag, eller som trenger generell kunnskap om kropp, helse og sykdommer.

For eksempel vil journalister som skriver helsestoff, advokater som jobber med helsejus, ansatte i matvarebransjen og de som driver innen velværebransjen ha meget god nytte av studiet. I tillegg vil de som arbeider med ulike alternative behandlingsformer kunne få en god medisinsk basis gjennom studiet.

Alle utdanninger innen