Materiallære bygg, Teknisk tegner, Teknisk tegner favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset vil gi deg en grunnleggende innføring i materiallære. Etter kurset har du fått basiskunnskaper som har gjort deg kjent med ulike materialer som brukes når du bygger hus. Det er avgjørende å kjenne til hvilke materialer du kan bruke, hvilke egenskaper materialene har og hvordan vi kan gjøre nytte av disse egenskapene.

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

 • Nettstudium

Kostnader

5 590

Semester

1

Om utdanningen

Kurset vil gi deg en grunnleggende innføring i materiallære. Etter kurset har du fått basiskunnskaper som har gjort deg kjent med ulike materialer som brukes når du bygger hus. Det er avgjørende å kjenne til hvilke materialer du kan bruke, hvilke egenskaper materialene har og hvordan vi kan gjøre nytte av disse egenskapene.

Utvikling av nye produkter for byggebransjen gir oss en utfordring når det gjelder kunnskap og valg. Gjennom det arbeidet du skal jobbe med i dette kurset vil du få muligheten til å reflektere over det mangfoldet som finnes.

Hovedemner

 • Byggematerialenes generelle egenskaper
 • Bindemidler og mørtler, betong og lettbetong
 • Tegl og keramiske produkter
 • Metaller
 • Tre og produkter av tre
 • Bygningsglass
 • Asfaltprodukter, papp og folier og plastmaterialer
 • Isolasjonsmaterialer, belegg og kledning
 • Lim, fugematerialer og overflatebehandling

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

 • NKI Nettstudier