Matematikk, Yrkesfaglige studieretninger Vg1, Yrkesfaglige utdanningsprogrammer Vg1 favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som vil skaffe deg kunnskaper i matematikk som svarer til yrkesfaglige utdanningsprogrammer i den videregående skole.

Studienivå

Vg1

Organisering

 • Nettstudium

Kostnader

6 000

Semester

1

Om utdanningen

Kurset passer for deg som vil skaffe deg kunnskaper i matematikk som svarer til yrkesfaglige utdanningsprogrammer i den videregående skole. Kurset følger læreplan P i kunnskapsløftetsom er den mest praktisk orienterte varianten av matematikk.

Hovedemner:

 • tall og tallregning
 • grafer og diagrammer
 • hverdagsmatematikk
 • lengder, areal og volum
 • formlikhet
 • Pytagoras' læresetning
 • arbeidstegninger, kart og skisser
 • perspektivtegning
 • tesselering
 • prosentregning
 • vekstfaktor
 • prisindeks
 • reallønn og kroneverdi
 • lønn
 • regneark
 • skatt av lønn
 • avgifter
 • budsjett og regnskap
 • kalkuleringsverktøy

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

 • NKI Nettstudier