Matematikk S1 favoritt ikon

Annen utdanning
Matematikk (S1 + S2) eller Matematikk R1 er et krav for å komme inn på mange studier ved høgskole og universitet. Dette gjelder spesielt studier i realfag og helsefag.

Studienivå

Videregående

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

7 490

Semester

1

Om utdanningen

Matematikk (S1 + S2) eller Matematikk R1 er et krav for å komme inn på mange studier ved høgskole og universitet. Dette gjelder spesielt studier i realfag og helsefag. Kurset i Matematikk S1 er utviklet i samarbeid med Bjørknes Privatskole. Ved å velge Matematikk (S1+S2) får du et halvt realfagspoeng mer enn om du velger Matematikk R1. Har du Matematikk 1P fra før, må du velge Matematikk (S1+S2).

Kombiner nettstudier med samlinger

Vi tilbyr deg unik mulighet til å kombinere nettstudier med samlinger hos vår søsterskole, Bjørknes. Her får du en gjennomgang av sentralt stoff og oppgaver som forbereder deg til eksamen. Samlinger hos Bjørknes arrangeres hvert semester.

Her kan du forbedre dine karakterer eller ta den spesialiseringen du trenger for å komme inn på høyere studier. Matematikk S1 gir deg 0,5 realfagspoeng. Du kan maksimalt få fire tilleggspoeng for realfag/språk.

  • Algebra
  • Likninger og ulikheter
  • Sannsynlighet
  • Funksjoner
  • Derivasjon
  • Lineær optimering

I tillegg til matematikk kreves det ofte andre realfag. Vi oppfordrer deg til å kontakte den enkelte høyskole eller universitet for å få avklart nøyaktig hvilke opptakskrav som gjelder for studiet du ønsker. Du finner også en oversikt over hvilke fag som kreves for ulike studier i Norge i søkerhåndboka fra  samordna opptak

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier