Matematikk S1 favoritt ikon

Annen utdanning
Matematikk (S1 + S2) eller Matematikk R1 er et krav for å komme inn på mange studier ved høgskole og universitet. Dette gjelder spesielt studier i realfag og helsefag. Kurset i Matematikk S1 er utviklet i samarbeid med Bjørknes Privatskole.

Studienivå

Videregående

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

7 850

Semester

2

Om utdanningen

Her kan du forbedre dine karakterer eller ta den spesialiseringen du trenger for å komme inn på høyere studier. Matematikk S1 gir deg 0,5 realfagspoeng. Du kan maksimalt få fire tilleggspoeng for realfag/språk.

Ved å velge Matematikk (S1+ S2) får du et halvt realfagspoeng mer enn om du velger Matematikk R1.

Har du Matematikk 1P fra før, må du velge Matematikk (S1+S2).

I tillegg til matematikk kreves det ofte andre realfag. Vi oppfordrer deg til å kontakte den enkelte høyskole eller universitet for å få avklart nøyaktig hvilke opptakskrav som gjelder for studium du ønsker.

Du finner også en oversikt over hvilke fag som kreves for ulike studier i Norge i studieoversikten fra Samordna opptakNKI tilbyr også Matematikk S2.

 

 

Beskrivelser av kostnader

7850,- ekskl. bøker

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undervisning.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Kvalifikasjon/tittel

Matematikk S1

NKI

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier