Løyvekurs - Taxi favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er et krav til deg som ønsker å søke om løyve. Dette gir deg den kompetansen du trenger for å drive egen taxibedrift.

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

9 200

Semester

1

Om utdanningen

Løyvekurs - Taxi er utarbeidet i samarbeid med Norges Taxiforbund, en interesseorganisasjon for taxieiere i Norge. Forbundet representerer næringen og dens utøvere, og er organisert gjennom egne avdelinger i hvert fylke. Løyve er en offentlig godkjenning for å drive ervervsmessig taxivirksomhet. Det er Samferdselsdepartementet som stiller kompetansekravene til deg som skal søke løyve, og det stilles krav til faglig kompetanse, økonomi og vandel.

Nett eller brev

For løyvekurs kan du velge om du vil ha nett- eller brevstudier. Skriv dette i kommentarfeltet i påmeldingen.

I samarbeid med lokale partnere tilbyr vi klasseundervisning -  se oversikt over våre partnere her.

Kurs som inngår:

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Fullført videregående skole eller relevant erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid eller verv innen ulike organisasjoner. Det anbefales at du har yrkeserfaring som arbeids- eller mellomleder.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier