Løyvekurs - Person- og godstransport favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er tilpasset Yrkestransportlovens krav til løyveutdanningen, og er obligatorisk for deg som skal søke løyve. Bestått eksamen er godkjent som dokumentasjon på teoretisk utdanning i henhold til nye forskrifter om løyve for person- og godstransport.

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

13 100

Semester

1

Om utdanningen

Løyve er en offentlig godkjenning for å drive ervervsmessig yrkestransport av gods og person i og utenfor rute. Det er Samferdselsdepartementet som stiller kompetansekravene til deg som skal søke løyve. Det stilles krav til faglig kompetanse, økonomi og vandel.

I samarbeid med lokale partnere tilbyr vi klasseundervisning -  se oversikt over våre partnere her.

Kurs som inngår:

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Fritak
Eventuelle fritak fra deler av pensum vurderes av Utdanningsetaten i fylket.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier