Kreftomsorg og lindrende pleie favoritt ikon

Fagskole
Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med kreftsyke og mennesker i livets siste fase. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som planlegger, organiserer og iverksetter tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse i samarbeid med pasienter og med andre yrkesutøvere. Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie er godkjent av NOKUT og gir 60 fagskolepoeng. Utdanningen inkluderer 10 ukers (350 timer) praksis og avsluttes med et prosjektarbeid. Denne siden gjelder for studenter som ønsker å få studieavgiften dekket av Helsedirektoratet.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid, Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

0

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som utøver lindrende omsorg, rehabilitering, og planlegger, organiserer og iverksetter tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos mennesker som er kreftsyke.

Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie er godkjent av NOKUT og gir 60 studiepoeng.Utdanningen krever 10 ukers (350 timer) praksis og avsluttes med en obligatorisk fordypningsoppgave. 

 

 

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Opptakskrav

Kreftomsorg og lindrende pleie bygger på bestått videregående opplæring og at søkeren er autorisert helsepersonell etter Helsepersonelloven. Utdanningen er spesielt utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer. Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring, men dette er ikke et krav.

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene over kan bli realkompetansevurdert. For å bli realkompetansevurdert må du ha minimum 3 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Lignende utdanninger