Kirketjenerskolen 1 favoritt ikon

Annen utdanning
Denne utdanningen gir deg grunnleggende kompetanse innen drift og vedlikehold av kirkebygg. Utdanningen er utviklet i samarbeid med KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Fagforbundet og Delta.

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

10 150

Semester

1

Om utdanningen

Utdanningen gir deg kunnskap om generell drift og vedlikehold gjennom renhold, avfallsbehandling, internkontroll og økonomi. Du får en grundig innføring i energiøkonomisering, og lærer hvordan høyt forbruk kan forebygges gjennom ulike ENØK-tiltak. Studiet gir deg også kompetanse på forskrifter, autorisasjonskrav og sikkerhet knyttet til elektriske anlegg.

Kirketjenerskolen 1 inngår i et opplæringsprogram i tre moduler. Vi tilbyr modul 1 og modul 2 av opplæringsprogrammet for kirketjenere. Modul 3 gjennomføres i regi av KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Kurs som inngår:

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Grunnkurs fra videregående skole eller tilsvarende realkompetanse.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier