Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Annen utdanning

Kostnader

5500

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgivere er pliktige til å gjennomføre HMS-opplæring. Kurset gir en grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).

Grunnkurs i arbeidsmiljø gir en grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Målet er å gi kursdeltakeren kunnskap og forståelse for gjeldende krav, og dermed kunne bidra positivt til HMS-arbeidet i egen bedrift.

Grunnkurs i arbeidsmiljø består av seks obligatoriske moduler:
Modul 1 Innføring i arbeidsmiljøloven, tilhørende forskrifter og annet aktuelt lovverk
Modul 2 Systematisk HMS-arbeid og internkontroll
Modul 3 Hvordan jobbe med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
Modul 4 Sykefravær og inkluderende arbeidsliv
Modul 5 Akan
Modul 6 Tilsyn

Oppgaver etter hvert modul vil hjelpe kursdeltakeren til økt forståelse av gjeldende regelverk. I tillegg må kursdeltaker underveis i kurset jobbe med to obligatoriske innleveringsoppgaver, hvor det tas utgangspunkt i egen bedrift. Kursdeltaker vil ha tilgang til en veileder under hele kurset.

Kurset er spesielt rettet mot bedriftsmarkedet.

Studietid:
Kursets arbeidsmengde tilsvarer 3 dager. Kursdeltaker kan fordele opplæringen over en tidsperiode på opptil 8 uker.

Studiets oppbygging

Du kan bruke inntil 3 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Kvalifikasjon/tittel

HMS: Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud og ledere i horeca-bransjen