Helseassistent favoritt ikon

Annen utdanning
Dette er utdanningen for deg som ønsker å arbeide innen pleie- og omsorgssektoren, men som mangler formell utdanning på området. Studiet Helseassistent kvalifiserer deg til å jobbe som ekstravakt, støttekontakt eller fast ansatt i omsorgsbolig, sykehjem eller hjemmetjenesten.

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

6 900

Semester

1

Om utdanningen

Helseassistent gir deg innsikt og en faglig forståelse og trygghet, og opplæringen dekker viktige områder som rolleforståelse og holdninger, grunnleggende kunnskaper om ulike psykiske og fysiske lidelser og grunnleggende elementer i pleie- og omsorgsarbeid.

Denne korte yrkesrettede utdanningen gir deg også et godt grunnlag for en rekke videre studier til andre yrker og profesjoner innen pleie- og omsorgssektoren.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier