Helsearbeiderfag Vg2, Kommunikasjon og samhandling favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset Kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av livssituasjon, alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå.

Studienivå

Vg2

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

7 750

Semester

1

Om utdanningen

Kurset Kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av livssituasjon, alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Du vil spesielt arbeide med å bli bevisst din egen væremåte og atferd overfor andre, slik at du kan ta ansvar, yte service og vise sosial kompetanse i møtet med brukere innenfor helse- og oppvekstsektoren.

Hovedemner:

  • viktige sider ved det å være helsefagarbeider
  • møtet mellom mennesker
  • kommunikasjon
  • empati, medmenneskelighet og profesjonalitet
  • konflikthåndtering
  • å veilede andre og å motta veiledning selv

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier