Helse, aldring og aktiv omsorg favoritt ikon

Fagskole
Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg gir deg spisskompetanse i arbeid med eldre. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos eldre, syke mennesker som har behov for helsehjelp. Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid er godkjent av NOKUT og gir 60 fagskolepoeng. Utdanningen inkluderer 10 ukers (350 timer) praksis og avsluttes med et prosjektarbeid. Denne siden gjelder for studenter som ønsker å få studieavgiften dekket av Helsedirektoratet.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid, Deltid

Organisering

Nettstudium

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

En fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg gir deg spisskompetanse i arbeid med eldre. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for å fremme helse, forebygge sykdom, og ivareta fysisk og psykisk helse hos eldre som har behov for helsehjelp.

Fagskoleutdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg, er godkjent av NOKUT og gir 60 studiepoeng. I siste del av utdanningen gjennomføres en 10 uker (350 timer) obligatorisk praksisperiode, som avsluttes med levering av fordypningsoppgave.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Opptakskrav

Helse, aldring og aktiv omsorg bygger på bestått videregående opplæring og at søkeren er autorisert helsepersonell etter Helsepersonelloven.

Utdanningen er spesielt utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer. Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring, men dette er ikke et krav.

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene over kan bli realkompetansevurdert. For å bli realkompetansevurdert må du ha minimum 3 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Lignende utdanninger