Grunnutdanning i film favoritt ikon

Fagskole
Grunnutdanning i film – en intensiv-innføring i videoproduksjon gjennom filmteknikk og historiefortelling! Utdanningen er perfekt for deg som ønsker å teste et nytt fagområde, vil bygge på eksisterende visuell kompetanse som fotograf, eller som ønsker et praktisk forstudium før du søker høyere utdanning innen film!

Varighet

Et halvt år

Studietempo

Heltid, Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet, Nettstudium

Kostnader

60 800

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Grunnutdanning i film er en del av utdanningstilbudet til vår søsterskole Bilder Nordic School of Photography. Når du søker vil du bli sendt videre til skolen som vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bilder Nordic School of Photography og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Utdanningen ledes av profesjonelle filmfolk med ekspertise innen både idéutvikling og historiefortelling, kamerateknikk, lys, lyd og klipp – i tillegg til erfaren oppfølging rundt det å være en del av filmbransjen, drive som selvstendig næringsdrivende og kunne profilere seg selv.

I et samfunn der det visuelle språket får en stadig større plass i kommunikasjonen, øker også behovet for mennesker som mestrer og forstår det visuelle språket. Når vi vet at hoveddelen av alt som produseres på internett i dag er video – og vårt konsum av video på nett har eksplodert, så sier det seg selv at behovet for kompetente videoprodusenter er i rask vekst.

Grunnutdanning i film vil gjøre deg i stand til å ta på deg oppdrag for ulike kunder, gjennom planlegging, produksjon og publisering av audiovisuelle produksjoner. Utdanningen er praktisk og yrkesrettet, med vekt på praktisk produksjon, gode arbeidsvaner, non-destruktiv arbeidsflyt, fokus på solid håndverk og respekt for kunder og andre bransjeaktører.

Utdanningen kan tas over ett semester heltid stedbasert, eller to semestre på kveldstid som nettutdanning. Studiet inneholder henholdsvis 300 og 200 undervisningstimer innen praktisk produksjon, audiovisuell historiefortelling, filmteknikk og bransjeforberedende emner.  Det krever ingen forkunnskaper, og studiet gir deg muligheten til å eksperimentere og prøve deg fram, men krever høyt produksjonstempo ved siden av undervisningstiden. Den nettbaserte varianten er lagt opp slik at du skal kunne studere ved siden av jobb og andre forpliktelser, med fem samlingshelger i løpet av studieåret.

Studiestart: 28. .januar (stedbasert) og august 2020 (nettbasert).

Varighet: to semestre deltid på kveldstid, nettbasert med samlinger.

Kvalifikasjon/tittel

Grunnutdanning i film

NKI