Fysikk 2 favoritt ikon

Annen utdanning
Fysikk 2 er kurset for deg med bakgrunn fra generell studiekompetanse, men som trenger styrking av kunnskapene i fysikk for videre studier.

Studienivå

Videregående

Organisering

 • Nettstudium

Kostnader

7 490

Semester

1

Om utdanningen

Fysikk 2 er kurset for deg med bakgrunn fra generell studiekompetanse, men som trenger styrking av kunnskapene i fysikk for videre studier. Sammen med Fysikk 1 dekker kurset kravet til Spesiell studiekompetanse i fysikkfaget. Kurset er utviklet i samarbeid med Bjørknes Privatskole.

Kombiner nettstudier med samlinger

Vi tilbyr deg unik mulighet til å kombinere nettstudier med samlinger hos vår søsterskole, Bjørknes. Her får du praktiske øvelser og en gjennomgang av oppgaver som forbereder deg til eksamen. Samlinger hos Bjørknes arrangeres hvert semester.

Her kan du forbedre din karakterer eller ta den spesialiseringen du trenger for å komme inn på høyere studier. Fysikk 2 gir deg 1 realfagspoeng. Du kan maksimalt få fire tilleggspoeng for realfag/språk.
 

 • To bevaringslover
 • Relativitetsteori
 • Kvantefysikk
 • Partikkelfysikk
 • Bevegelse
 • Kraft og bevegelse
 • Gravitasjonsfelt
 • Elektrisk felt
 • Magnetisk felt
 • Induksjon
 • Teknologisk anvendelse
   

I tillegg til fysikk kreves det ofte andre realfag. Vi oppfordrer deg til å kontakte den enkelte høyskole eller universitet for å få avklart nøyaktig hvilke opptakskrav som gjelder for studiet du ønsker. Du finner også en oversikt over hvilke fag som kreves for ulike studier i Norge i søkerhåndboka fra Samordna opptak.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

 • NKI Nettstudier