Fagtekniker - Hydraulikk favoritt ikon

Fagskole
Dette er en fagskoleutdanningen innen hydraulikk. Utdanningen er et samarbeid mellom NKI og KRM. De praktiske fagene tar du hos KRM. De teoretiske fagene tar du hos oss – via nettstudier. Hydraulikkfagskolen passer for deg som arbeider med- eller som ønsker å spesialisere deg innen hydraulikk. Utdanningen er akkreditert av NOKUT – noe som gjør at du kan søke om lån og stipend i Lånekassen. Bestått utdanning gir deg yrkestittelen Fagtekniker Hydraulikk.

Varighet

3 år

Studietempo

Heltid, Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

125 950

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Høsten 2019 lanserer vi denne fagskolen i ny drakt i samarbeid med KRM. Vi har lagt opp utdanningen slik de teoretiske nettkursene blir en fortsettelse av de praktiske kursene. I nettskolen jobber du videre med spørsmål og problemstillinger rettet inn mot et hydraulikksystem med tilhørende komponenter og skjemategninger.

PRIS: NB! Prisen over er kun for den teoretiske delen som du tar som nettstudium hos NKI. Totalsum for studiet: kr 125.950,- inkludert teoridel, praktiske kurs, studiemateriell og prosjektoppgave.

I utgangpunktet jobber man mot hydraulikkanlegget i KRMs laboratorium, men det er også mulig å søke om å få jobbe med de samme oppgaver og problemstillinger inn mot et eget/bedriftens system, dersom det er egnet. På denne måten, får du spisskompetanse på eget system etter endt utdanning.

Hydraulikkfagskolen passer for deg som ønsker å jobbe innen landbasert industri, verft, båter/skip, vannkraft, anlegg og offshore. Du får ferdigheter, kunnskap og kompetanse til å drifte, feilsøke og vedlikeholde hydrauliske anlegg. Utdanningen dekker kravene til vedlikeholdspersonell på hydraulisk løfteutstyr i henhold til kravene i NORSOK R003 og R005, og er utviklet i samarbeid med KRM. Den består av 6 praktiske ukeskurs som tas hos KRM, og 8 teoretiske emner som tas hos oss - via nettstudier. Dette gir studentene en unik kombinasjon av fleksibilitet og praktisk erfaring. Detaljert informasjon og påmelding til utdanningen finner du hos KRM. Du kan også melde deg på direkte hos oss. 

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI Fagskoler – nettbasert» som lærested. 

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning.

Vitnemål fra Hydraulikkfagskolen er dokumentasjon på at du har oppnådd de målene til kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen faget hydraulikk som er beskrevet i studiums læringsutbytte.

Utdanningen tilfredsstiller også de krav til kunnskap og kompetanse som kreves for å arbeide med hydraulisk løfteutstyr i oljeindustrien. Disse kompetansekravene er beskrevet i:

 • Norsok standard R003 - sikker bruk av løfteutstyr
 • Norsok standard R005 - sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten...

 • har kunnskap om begreper, prosesser, materialer, enkle teorier, metoder, enkle beregninger og verktøy som anvendes innenfor  fagområdet hydraulikk
 • har innsikt i standarder og krav til kvalitet i henhold til Norsok R-003 og Norsok R-005
 • har bransjekunnskap og kjennskap til kvalitetskrav i fagområdet hydraulikk
 • kan holde seg oppdatert på faglige kunnskaper og regelverk
 • forstår hydraulikkens rolle og betydning i oljendustrien og hvordan dette har påvirket samfunnsutviklingen
 • har kunnskap om faguttrykk, metoder, enheter og standarder som er utarbeidet av bransjeleverandørene

FERDIGHETER

Kandidaten...

 • kan planlegge og utføre enkle oppgaver vedrørende dimensjonering, krefter, spenninger, trykk og sikkerhet
 • kan utføre feilsøking, definere årsak og etablere tiltak for å redusere faren for gjentatte feil
 • kan metoder for montering og demontering av utstyr, og vedlikehold og kalibrering av disse
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for å installere, drifte og feilsøke hydraulikkinstallasjoner
 • kan kartlegge og vurdere hydraulikkfaglige problemstillinger og kunne iverksette tiltak
 • kan planlegge og utarbeide en prosjektrapport

KOMPETANSE

Kandidaten...

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som for eksempel etterlevelse av avtaler og regelverk, trygg utførelse av små og store oppgaver og ivaretakelse av mennesker ved  å legge vekt på HMS
 • kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflekterer over egen praksis og begrunner sine vurderinger faglig og etisk
 • kan utføre enkle reparasjoner, kalibrering og feilsøk på hydraulikkinstallasjoner etter oppdragsgivers behov
 • kan bygge relasjoner sammen med andre med erfaring og bakgrunn innen hydraulikk, både i inn- og utland, samt delta i tverrfaglige diskusjoner 
 • kan utvikle driftprosedyrer, sikkerhetsforordninger og vedlikeholdsplaner for ulike hydraulikkinstallasjoner

Opptakskrav

Relevant fagbrev eller tilsvarenderealkompetanse. 
Fullført teknisk fagskole, linje for maskinfag gir fritak for den teoretiske delen hos NKI Nettstudier.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Karrieremuligheter

Som Fagtekniker Hydraulikk vil du stå godt rustet til arbeid med hydraulikkanlegg i landbasert industri og innen oljeindustrien, og der det ellers stilles store krav til dokumentert kompetanse innen hydraulikkfaget.

Kvalifikasjon/tittel

Fagtekniker - Hydraulikk

NKI