Demensomsorg og alderspsykiatri favoritt ikon

Fagskole
Fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som planlegger, organiserer og iverksetter pleie- og omsorgstiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser, i samarbeid med andre tjenesteytere. Fagskoleutdanning i Demensomsorg og alderspsykiatri er godkjent av NOKUT og gir 60 fagskolepoeng. Utdanningen inkluderer 10 ukers (350 timer) praksis og avsluttes med et prosjektarbeid. Denne siden gjelder for studenter som ønsker å få studieavgiften dekket av Helsedirektoratet.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid, Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

0

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Kvalifiserte studenter kan få studieavgiften dekket av Helsedirektoratet. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig og når plassene tildeles. NKI har løpende kontakt med fylkeskommunene om tildeling av plasser. 

Utdanningen er også tilgjengelig som  ordinært studium med fri oppstart.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Opptakskrav

Opptak til utdanningen bygger på fullført og bestått videregående opplæring eller realkompetanse. Fagskoleutdanningen er utviklet for studenter som har gjennomført og bestått utdanningsprogram for helse- og sosialfag for videregående opplæring, og som enten har:

  • fagbrev som helsefagarbeidere
  • fagbrev som ambulansearbeidere eller
  • har bestått tverrfaglig eksamen som helsesekretær

Demensomsorg og alderspsykiatri er også åpen for søkere som har sin utdanning noe tilbake i tid, fra den gangen de ble utdannet til hjelpepleiere eller omsorgsarbeidere. Helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, ambulansearbeidere og helsesekretærer er autorisert helsepersonell etter Helsepersonelloven.

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene over kan bli realkompetansevurdert. For å bli realkompetansevurdert må du ha minimum 3 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Lignende utdanninger