Byggteknikk Vg2, Bransjelære favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset gir en grunnleggende innføring i hele byggebransjen, og du får et godt bilde av hvem som er de sentrale aktørene.

Studienivå

Vg2

Organisering

 • Nettstudium

Kostnader

5 500

Semester

1

Om utdanningen

Kurset gir en grunnleggende innføring i hele byggebransjen, og du får et godt bilde av hvem som er de sentrale aktørene. Saksgangen i en byggeprosess blir forklart, og forskjellige entrepriser, anbud og kontraktsformer blir gjennomgått. Avtaleverket som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker blir beskrevet, likeledes er HMS, Arbeidsmiljøloven, verneutstyr og kvalitetsstyring gjennomgått.

Kurset er først og fremst beregnet på deg som vil avlegge fagprøve innen et av byggteknikkfagene, men egner seg også godt for alle som ønsker kunnskaper om generelle forhold innen byggfagene.

Hovedemner:

Kurset dekker følgende hovedemner:

 • fagenes utvikling og plass i samfunnet
 • partene i arbeidslivet
 • byggeprosessen
 • bedriftene i byggenæringen
 • lover og forskrifter
 • entrepriseformer, anbud og kontrakter
 • byggesaksbehandling
 • kvalitetsstyring
 • helse, miljø og sikkerhet

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Krav til forkunnskaper

Bygg- og anleggsteknikk Vg1 eller tilsvarende..

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

 • NKI Nettstudier