Byggeteknikk favoritt ikon

Annen utdanning
Byggeteknikk gir deg grunnleggende kunnskaper i planlegging, byggeprosess, utførelse av hovedkonstruksjoner og detaljer som til sammen gir nødvendig informasjonen og grunnlag for å utføre et byggearbeide.

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

6 800

Semester

6

Om utdanningen

Kurset er bygget opp slik at det følger byggeprosessen fra planlegging til ferdig bygg. Gjennom de enkelte kapitlene vil du finne forslag til utførelse som følger opp de forskriftene som gjelder til enhver tid.

Bruk av plan- og bygningsloven, Teknisk Forskrift (TEK) og SINTEFs Byggforskserien, som du får lisens til når du tar dette kurset, sikrer at du til enhver tid er oppdatert på de gjeldende bestemmelsene.

Beskrivelser av kostnader

6800,- ekskl. bøker

Opptakskrav

Ingen formell opptakskrav.  

Læringsmål

Kurset gir deg et grunnlag til å kunne utføre et korrekt tegnearbeid og til å kunne beskrive og dokumentere det arbeidet som skal utføres når du bygger.

Kvalifikasjon/tittel

Byggeteknikk

NKI

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier