Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Tekniske anlegg favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset gir en innføring i sentrale fagområder med tilknytning til bygg- og anleggsteknikk. Kurset følger en inndeling der første del Klima, energi og miljø, omhandler rørleggerfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget og taktekkerfaget. Den andre delen Overflateteknikk, omhandler malerfaget, industrimalerfaget og renholdsoperatørfaget. Den siste delen tar for seg feierfaget, glassfaget og isolatørfaget, som har egne særløp etter fullført Vg1.

Studienivå

Vg1

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

7 400

Semester

1

Om utdanningen

Kurset er viktig for alle som ønsker en utdanning innen byggenæringen. Bransjen spenner over fem hovedområder:

  • produksjon av byggevarer
  • utførende bygge- og anleggsvirksomhet
  • arkitekt- og rådgivende ingeniørvirksomhet
  • handel med byggevarer
  • forvaltning, drift og vedlikehold

Dette Vg1-kurset er første skritt inn i denne mangfoldige bransjen. Det er et av fire kurs som tilsammen utgjør Bygg- og anleggsteknikk Vg1. De øvrige tre er: Betong, mur og tre, Tegning og bransjelære, Anlegg og terreng.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier