Bygg- og anleggsteknikk Vg1, Betong, mur og tre favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset følger byggeprosessen fra fundamenteringen av et bygg, til den utvendige bygningskonstruksjonen er ferdig.

Studienivå

Vg1

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

7 700

Semester

1

Om utdanningen

Kurset følger byggeprosessen fra fundamenteringen av et bygg, til den utvendige bygningskonstruksjonen er ferdig. Det består av tre hovedemner; betong, mur og tre, som er de viktigste byggematerialene våre. Kurset gir innføring i det enkelte byggematerialets spesielle egenskaper, og hvordan de brukes i bygningskonstruksjoner, sammen og hver for seg.

Kurset er viktig for alle som ønsker en utdanning innen byggenæringen. Bransjen spenner over fem hovedområder:

  • produksjon av byggevarer
  • utførende bygge- og anleggsvirksomhet
  • arkitekt- og rådgivende ingeniørvirksomhet
  • handel med byggevarer
  • forvaltning, drift og vedlikehold

Dette Vg1-kurset er første skritt inn i denne mangfoldige bransjen. Det er et av fire kurs som tilsammen utgjør Bygg- og anleggsteknikk Vg1. De øvrige tre er: Tegning og bransjelære, Tekniske anlegg, Anlegg og terreng.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier