Biologi 2 favoritt ikon

Annen utdanning
Biologi 2 er nyttig for deg som ønsker å studere helsefag eller biologi senere.

Studienivå

Videregående

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Nettstudium

Kostnader

7 900

Semester

2

Om utdanningen

Biologi 2 er nyttig for deg som ønsker å studere helsefag eller biologi senere. Mange universiteter i utlandet tar opp elever innenfor helsefag på grunnlag av opptaksprøver hvor blant annet dine kunnskaper i biologi testes. Kurset er utviklet i samarbeid med Bjørknes Privatskole.

Kombiner nettstudier med samlinger

Vi tilbyr deg unik mulighet til å kombinere nettstudier med samlinger hos vår søsterskole, Bjørknes. Her får du praktiske øvelser og en gjennomgang av oppgaver som forbereder deg til eksamen. Samlinger hos Bjørknes arrangeres hvert semester.

Her kan du forbedre din karakterer eller ta den spesialiseringen du trenger for å komme inn på høyere studier. Biologi 2 gir deg 0,5 realfagspoeng. Du kan maksimalt få fire tilleggspoeng for realfag/språk.

 

 

Beskrivelser av kostnader

7900,- ekskl. bøker

Studiets oppbygning

Hovedemner:

  • Energiomsetning
  • Genetikk
  • Bioteknologi
  • Økologi
  • Evolusjon

Vi oppfordrer deg til å kontakte den enkelte høyskole eller universitet for å få avklart nøyaktig hvilke opptakskrav som gjelder for studiet du ønsker. Du finner også en oversikt over hvilke fag som kreves for ulike studier i Norge i  søkerhåndboka fra samordna opptak.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

NKI

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier