Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, Kommunikasjon og samhandling favoritt ikon

Annen utdanning
Programfaget Kommunikasjon og samhandling trener deg i å se barn og unge i deres utvikling.

Studienivå

Vg2

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

7 600

Semester

1

Om utdanningen

Programfaget Kommunikasjon og samhandling trener deg i å se barn og unge i deres utvikling. Det handler om hvordan du kan stimulere til vekst og utviklinger hos barn og unge med ulike livssituasjoner, kulturtilhørighet og funksjonsnivåer. Utvikling av sosial kompetanse, empati, respekt og toleranse inngår i faget.

Hovedemner:

  • kommunikasjon og språk
  • sosial kompetanse og sosialisering
  • samarbeidsevne
  • konflikthåndtering og brukermedvirkning
  • samspill og samhandling

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier