Bærekraftig reiseliv favoritt ikon

Fagskole
Vi planlegger oppstart av denne fagskoleutdanningen til høsten. Vi venter på endelig akkreditering fra NOKUT, men det er mulig å melde sin interesse allerede nå. Alle som melder sin interesse, vil bli fulgt opp med fortløpende info. Endelig studiestart bestemmes i mai.

Varighet

1 år

Organisering

Nettstudium, Samlingsbasert

Kostnader

48 500

Søknadsfrist

12. oktober 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Velkommen til vår nye fagskoleutdanning– Bærekraftig reiseliv! Dette er en nettbasert utdanning, som også har tre fysiske samlinger underveis. Første samling er i Oslo. Reiseliv, er et yrkesfelt som kan tilby alle som blir en del av det, en helt spesiell karriere og livsstil. Dagens reiselivsnæring står også ovenfor store endringer, og utfordringene knyttet til klimaendringer og overturisme øker. Uten et bærekraftig forhold til den naturen og kulturen vi lever av, vil vi ikke lengre ha noe reiselivsprodukt å tilby til senere generasjoner.

Vi ønsker derfor å utdanne ansvarsfulle studenter, som kan bidra til å ta reiselivsnæringen inn i fremtiden - på en forsvarlig bærekraftig måte. Denne utdanningen forbereder deg på arbeidsoppgavene innen et av verdens mest spennende fagfelt. Lærerne har flere års bakgrunn fra reiselivsnæringen, i tillegg til solid lærererfaring.

Gjennom utdanningen vil du få bransjekontakt gjennom besøk til bransjerelevante virksomheter knyttet til tema i utdanningen, og at bransjen blir invitert inn på samlinger, samt praksisnære caser fra bransjen. 

Lånekassegodkjenning: Ja (med forbehold om akkreditering- utdanningen er søkt inn til NOKUT). 

NB! Merk at denne utdanningen fremdeles er under utvikling, men meld inn din interesse til: veiledning [at] nki [dot] no og du vil få ytterligere informasjon om studiestart i løpet av mai/juni.

Gjennomføring:
  • Nettstudier m/samling: denne utdanningen har kun fast oppstart på nett med tre samlinger - neste studiestart medio september 2020

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller bestått videregående opplæring innen følgende fagbrev: fagbrev reiselivsmedarbeider, fagbrev resepsjonist, fagbrev kontor- og administrasjonsmedarbeider, fagbrev salgsmedarbeider, Fagbrev IKT-servicemedarbeider, fagbrev vekter, fagbrev logistikkoperatør, fagbrev yrkessjåfør eller andre relevante fagbrev innen utdanningsprogram for restaurant- og matfag samt utdanningsprogram for medier og kommunikasjon.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Total lengde på relevant arbeidserfaring og utdanning/kurs på videregående skoles nivå, eller høyere må totalt være av minst 3 – tre – års varighet på fulltid.

Karrieremuligheter

Denne utdanningen vil åpne for mange, varierte karrieremuligheter innen reiseliv. Du kan jobbe som bærekraftkoordinator, bærekraftrådgiver, bærekraftansvarlig, produktutvikler, og opplæringsansvarlig for bærekraftig reiseliv. Du vil også kunne jobbe i en mer tradisjonell medarbeiderrolle i en reiselivsbedrift som: hotell, reisebyrå, turoperatør, transportselskap, destinasjonsselskap, attraksjonsbedrifter m.m. Mulighetene er mange!

Kvalifikasjon/tittel

Bærekraftig reiseliv

NKI