Bachelorstudium i ernæring favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet gir deg inngående kunnskap om og forståelse av mat og helse. Du kvalifiserer deg til å bli en profesjonell kostholdsveileder, der du kan gi råd og veiledning innen disse emnene til de som har behov for det. Bachelorstudiet gir deg et vitnemål fra Bjørknes Høyskole.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Nettstudium

Studiepoeng

180

Kostnader

216 000

Semester

6

Om studiet

Du lærer å ta opp en kostholdsanamnese, beregne inntak av næringsstoffer og vurdere kosthold. Temaer som dekkes er bl.a mikronæringsstoffer og kosttilskudd, motivasjon for endring i kosthold, ernæring ved trening, metabolsk syndrom, utvikling av overvekt, diabetes type 2, hjerte-karsykdom og ernæring gjennom livets faser.

Arbeidsoppgavene er mange og varierte for en kostholdsveileder, og studiet gir deg et glimrende utgangspunkt. Alle våre studier innen medisin og ernæring gir deg vitnemål og studiepoeng fra Bjørknes Høyskole.

Studiets oppbygging

Kurs som inngår:

  • Medisin grunnfag 60 sp
  • Ernæringsfag 120 sp

Opptakskrav

Alle med generell studiekompetanse kan studere Bachelorstudium i ernæring. 

I tillegg kan søkere som er  år elle eldre og kan dokumentere tilstrekkelig almennutdanning/ realkompetanse for studiet tas opp etter særskilt vurdering (realkompetansevurdering). Dette gjøres i forbindelse med søknad.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Søknaden behandles fortløpende gjennom hele året og som nettstudent kan du starte når du vil. DU må forholde deg til fastlagte eksamensperioder. Når du har sendt inn  søknad med godkjent studiekompetanse vil du få tilbud om studieplass. Når du takker ja til studieplassen får du tilsendt innlogging til e-læringsplattformen Qybele –og du er i gang!

Karrieremuligheter

Kostholdsveiledere gir individuell kostveiledning med bakgrunn i den enkeltes kosthold, matpreferanser og kultur. Du kan gi råd og veiledning til unge og gamle, undervektige og de som ønsker å gå ned i vekt. Det er økende interesse for kosthold og helse, 80% av diabetes type 2 tilfellene tilskrives overvekt. Vektreduksjon er viktig for denne gruppen. Med denne utdannelsen kan du arbeide som kostholdsveileder. Jobber du med barn, gamle eller innvandrere, får du mye nyttig kunnskap om mat og helse. Dersom du jobber i matbransjen vil du få ny og relevant kunnskap. For dem som jobber i helsevesenet er studiet direkte relevant. Studiet egner seg også for dem som jobber i helseorientert bransje, og, ikke minst for de som tar det av egeninteresse.

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier

Lignende utdanninger