Avhengighet og misbruk favoritt ikon

Annen utdanning
Hvordan oppdage og forstå bakenforliggende årsaker til menneskers destruktive livsstil? Kurset hjelper deg å se avhengighet og misbruk som et symptom, og hvordan bruke symptomet forebyggende. Avhengighet og misbruk dreier seg om rusmidler, gaming, gambling, jobb, mat, trening, sex, vold og andre ting som tar overhånd i livet

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

  • Samlingsbasert

Kostnader

25 000

Om utdanningen

Målgruppe for kurset er alle som jobber med mennesker, enten du har en forebyggende og/eller behandlende rolle, du kan være rådgiver, helse- og omsorgsarbeider, ansatt på legesenter, skole, hjem, institusjon eller du er en pårørende. 

Kurset tilbys som samlingsbasert over 1 år. 4 samlinger á 4 dager, og samlingene avholdes sentralt i Oslo. Etter gjennomførte samlinger avsluttes kurset med en innleveringsoppgave som avholdes hjemme. 

Kursholder er Rita Nilsen fra Nada Norge AS. Rita er likepersonsarbeider og har lang erfaring med å hjelpe mennesker ut av misbruk. Hun har jobbet med kursvirksomhet i en årrekke, og innholdet i dette kurset bygger på hennes ANTA-kurs (Alkohol, Narkotika, Tabletter og Andre avhengigheter). ANTA-kurset har høstet anerkjennelse blant annet fra spesialister i psykiatri, fengselsledere og ikke minst blant takknemlige rusavhengige deltakere.

Kurset har følgende samlingsdatoer i 2020 og 2021:

  • 7. september - 10. september 2020
  • 30. november - 3. desember 2020
  • 1. mars  4. mars 2021
  • 3. mai - 6. mai 2021

Angrerett for forbruker gjelder i henhold til Angrerettloven. Det er 80% oppmøteplikt på kurset. Dersom du får fravær som overstiger 20%, må fraværet dokumenteres med legeerklæring for at du kan ta den avsluttende prøven og motta kursbevis.

Det er bindende påmelding, og kursavgift må være betalt senest dagen før kursstart. Forbehold om at vi har nok deltageren for å kunne starte opp kurset. Avlysning senest to uker før første samling.

Studiets oppbygning

Du kan bruke inntil 10 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. 

Opptakskrav

Ingen formell opptakskrav

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

NKI

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier