Automatiseringssystemer for elektrofag Vg1 favoritt ikon

Annen utdanning
Dette kurset dekker teorien i programfaget Automatiseringssystemer i læreplanen for Vg1 elektrofag.

Studienivå

Vg1

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

8 500

Semester

1

Om utdanningen

Det er et praktisk rettet kurs som tar for seg eksempler og oppgaver med:

  • kopling og idriftsettelse av motoranlegg
  • elektrotekniske beregninger og henvisning til forskrifter og normer
  • planlegging, tegning, kopling og idriftsettelse av relèstyringer
  • planlegging, programmering, kopling og idriftsettelse 
  • planlegging og idriftsettelse av anlegg for kontinuerlig regulering 

Elektrofag Vg1 i den videregående skolen har tre programfag:

  • Data- og elektronikksystemer
  • Elenergisystemer
  • Automatiseringssystemer

Kurset er først og fremst beregnet på kandidater som vil avlegge fagprøve innen et av elektrofagene, men egner seg godt for alle som ønsker kunnskaper innen automatiseringssystemer.

Beskrivelser av kostnader

8500,- ekskl. bøker

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Kvalifikasjon/tittel

Automatiseringssystemer for elektrofag Vg1

NKI

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier