Anatomi og fysiologi - Medisinsk grunnstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet gir deg grunnleggende kunnskap i anatomi og fysiologi, og passer både for deg som allerede jobber med helserelaterte fag og deg som ønsker en jobb innen helsevesenet. Anatomi og fysiologi gir deg vitnemål fra Bjørknes Høyskole.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Nettstudium

Studiepoeng

10

Kostnader

13 500

Semester

1

Om studiet

Du lærer hvordan kroppen er bygd opp, fra den enkelte cellen til store organsystemer, og om hvordan kroppen fungerer. Utdanningen er egnet for deg som jobber med og er opptatt av opptatt av kropp, trening og helse.

 

Studiets oppbygging

Kurs som inngår:

Anatomi og fysiologi - Medisinsk grunnstudium, 10 studiepoeng

Undervisningsopplegg

Nettstudier

Opptakskrav

Alle med Generell studiekompetanse kan studere Anatomi og fysiologi

I tillegg kan søkere som er 25 år eller eldre og kan dokumentere tilstrekkelig allmennutdanning/ realkompetanse for studiet tas opp etter særskilt vurdering (realkompetansevurdering). Dette gjøres i forbindelse med bestillingen.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Etter at du har sendt inn din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Videre studier

Anatomi og fysiologi gir deg 10 studiepoeng, og du kan bygge på til Medisinsk Grunnfag eller Bachelor i Ernæringsfysiologi.

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier