Advokatsekretær favoritt ikon

Fagskole
En Advokatsekretær er en spesialisert medarbeider med gode juridiske kunnskaper og med innsyn i de daglige arbeidsoppgaver og fagområder som blir praktisert på advokatkontorer, og andre bedrifter som arbeider med jus. Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til fagrelevant jobbpraksis.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet, Nettstudium

Kostnader

102 800

Søknadsfrist

28. januar 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Som advokatsekretær må du ha god kunnskap om advokatbransjen, og undervisningen er derfor basert på behovet hos advokatfirmaer, politiet, domstolene og andre foretak som jobber med juridiske problemstillinger. En advokatsekretær har en sentral rolle i kontordriften og må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene. Du lærer å utføre kontoradministrative oppgaver. Du lærer også juridisk metode og å jobbe med juridiske dokumenter og å løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskilder. Etter fullført utdanning vil du kunne bruke relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektivt og selvstendig måte.

I utdanningens andre semester er du ute i praksis i en relevant bedrift i 8 uker, 2 dager per uke hvor du får både verdifull erfaring og kan bygge nettverk i bransjen.

Dette studiet er ettårig fagskoleutdanning (60 studiepoeng) med fagskolegrad. Dersom du ønsker å gå et kortere løp, kan du ta Juridisk kontormedarbeider (6mnd).

Vi kobler våre studenter opp mot rekrutteringsbransjen, og arrangerer karrieredager to ganger i året. Der får studentene mulighet til å møte de som bemanner, vise frem sin CV og ha et mini-intervju med forskjellige rekrutterere.

 

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning er man kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i en hvilken som helst bedrift som Advokatassistent eller Sekretær innenfor det juridiske fagfeltet. Utdanningen gir en helhetlig forståelse for de administrative arbeidsoppgavene og ansvarsområdene knyttet opp mot en slik stilling.

Advokatassistent får typisk jobbtilbud hos advokater, i rettsinstansene, i juridiske avdelinger i bank, forsikring og finansselskaper. En del studenter får også jobbtilbud etter praksisperioden i den bedriften hvor de har hatt praksis.

Undervisningsopplegg

 • TO SEMESTRE PÅ DAGTID

 

Undervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 - 14:30 over to semestre.

Undervisningen er lagt opp til at det skal være mulig å kombinere utdanningen med henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

 

 • KLASSEROMSUNDERVISNING MED MAKS 20 ELEVER PER KLASSE

 

Emner:

 • Jus 1 og 2
 • Kontoradministrasjon 1 og 2
 • Regnskap 1 og 2
 • Engelsk forretningskorrespondanse 1 og 2
 • Prosjekt
 • Praksis
  • I utdanningens andre semester er du ute i praksis i 8 uker, 2 dager per uke. Studenter fra Treider Fagskoler får ofte praksisplass hos anerkjente advokatfirmaer. 

Opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.
 • Vi tilbyr et gratis, men obligatorisk forkurs i IT. Dette er nettbasert og gis tilgang til rett etter studiestart.

Opptaksinformasjon

 • Vi har rullerende opptak. Det betyr at vi behandler innkomne søknader helt frem til studiestart.

Kvalifikasjon/tittel

Advokatsekretær