Distribusjon i det norske markedet favoritt ikon

Annen utdanning

Studienivå

Fagskole

Organisering

  • Nettstudium

Om utdanningen

Valg av riktige distribusjonskanaler i hjemmemarkedet er avgjørende for å oppnå salg av reiselivsprodukter- og opplevelser. I dette kurset, som består av digitale forelesninger og gruppearbeid, lærer du om distribusjon av reiselivsprodukter generelt, og med vektlegging av hvilke kanaler som er de mest effektive for distribusjon i hjemmemarkedet. Distribusjon er ofte kostnadskrevende og i kurset legges det vekt på å finne de mest kostnadseffektive kanalene til kundene.

Studiets oppbygning

Kurset går over 4 dager med 6-timers samlinger per kursdag. Kursholdere er fra 2469 Reiselivsutvikling AS.

Kursdatoer: 

- Runde 2: 25.-26. juni og 29.-30. juni. 
- Runde 3: 7., 10., 11. og 12. august
- Runde 4: 3., 4., 8. og 9. september
- Runde 5: 8. 9., 12. og 13. oktober