Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis favoritt ikon

Annen utdanning

Studienivå

Fagskole

Organisering

  • Nettstudium

Om utdanningen

Merkeordningen for BÆREKRAFTIG REISEMÅL er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål og er også et nyttig redskap for bedriftenes miljøarbeid. Ved å kartlegge kriterier fordelt på de tre dimensjonene av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) signaliserer stedene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Merkeordningen er slik et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring ved remerking som skjer hvert 3.år.

Kurset tar for seg De 10 bærekraftsprinsippene for en bærekraftig reiselivsutvikling og tilbyr en innsikt i hva de enkelte prinsippene handler om og hvordan reiselivsbedriftene kan bruke disse i produktutvikling og for å skape merverdi miljømessig, sosialt og økonomisk.)

Studiets oppbygning

Kurset går over 2 dager med 6-timers samlinger per kursdag. Kursholder er Unni Myklevoll / Nordland Fagskole.

Kursdatoer: 

- Runde 2: 5. og 6. august

- Runde 3: 19. og 21. august.

- Runde 4: 23. og 24. september

- Runde 5: 15. og 16. oktober