Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

51700

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

I dag må vi lære nye måter og jobbe på, raskere, smartere og enklere, og utvikle mer komplette løsninger på kortere tid. MS Power Apps gjør det enkelt å koble sammen ulike forretningssystemer og bygge komplekse systemer, som igjen bidrar til bedre og mer effektive arbeidsprosesser og rutiner innenfor alle områder. Du kan med andre ord bli en meget viktig ressurs innenfor Microsoft 365-porteføljen.

MS 365 App Maker and Administrator er en helt ny og oppdatert utdanning innenfor utvikling av løsninger for Microsoft 365. Utdanningen kvalifiserer til å utvikle, vedlikeholde og administrere Microsofts Power Platform, en løsning i Microsoft 365-porteføljen for håndtering av forretningsinformasjon, apputvikling og tilkobling mellom apper. Microsofts Power Fx programmeringsspråk muliggjør utvikling av forretningskritiske applikasjoner uten tradisjonell programmering med kildekode. Utviklingsplattformen lar programmerere og ikke-programmerere utvikle løsningene gjennom bruk av grafikk og konfigurasjon av ferdige apper, såkalt No-code utvikling.

Undervisningsopplegg

Vi benytter varierte undervisningsformer, og du får jobbe med praktiske oppgaver og virkelighetsnære prosjekter som gjør opplæringen relevant og variert.

Jobbmulighetene etter fullført utdanning er mange og kvalifiserer for en rekke jobber innenfor Microsoft 365 som for eksempel App utvikler for MS 365, Business Development Manager (BDM), plattformansvarlig, systemkonsulent eller Microsoft Powerplatform administrator og mange flere. Studiet gir deg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som legger grunnlaget for å bli en viktig ressursperson i en IT-avdeling eller et IT-selskap.

En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for foretaket fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller næringslivets behov for kompetanse og hjelper deg raskere i jobb.

 Hvis du er usikker på hva som passer for deg, så kan vi hjelpe deg å velge det som passer best for deg.

 NB! Merk at for deg som ønsker å velge nettutdanning og bor i nærheten av et av våre skolesteder, er du velkommen til å bruke våre lokaler til å følge nettundervisningen. Ta kontakt med det enkelte skolestedet for å få tilgang.

Opptakskrav

Du kan søke direkte opptak på studiet basert på fullført og bestått videregående utdanning innenfor de studieretningene som er definert i opptakskravet. Hvis du mangler fullført og bestått videregående utdanning, kan du bli vurdert ut ifra realkompetansekravene for fagskoler. Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du som minimum fyller 23 år i opptaksåret. Her vurderes det du har opparbeidet deg av arbeidserfaring, annen kompetanse og eventuell utdanning. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuell skole, jobb, relevante fritidsaktiviteter etc. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.