Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 12
Søknadskode (SO): 190927

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

18. januar 2023.

Om studiet

Er du opptatt av ungdom, kultur og trosopplæring? Studerer du til bachelor i UKT, kan du lede barne- og ungdomsarbeid, bli trosopplærer eller menighetspedagog.

Studiet utruster deg til tjeneste som ungdomsleder i kirke og organisasjonsliv. Utdanningen gir også faglig kompetanse til å være ungdomsleder i andre sammenhenger, som kulturarbeider i en kommune eller miljøarbeider på ungdomsinstitusjoner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Det er krav om politiattest.

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna Opptak innen 20. april. Søkere må fremlegge politiattest.

Karrieremuligheter

Studieprogrammet gir grunnlag for videre masterstudier. På MF er dette master i teologi, diakoni, kirkelig undervisning og Religion, Society and Global Issues (RSGI). Du kan også gå over til profesjonsstudiet i teologi etter en bachelor i UKT.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i kultur- og samfunnsfag

Alle utdanninger innen