Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

MF vitenskapelig høyskole Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Velg alternativ

Opptakskrav

GENS

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

190930

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

190929

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

190482

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vil du lære mer om religion og religioners rolle i dagens samfunn? Vil du forstå aktuelle hendelser i samfunnet og hvordan religion og samfunn påvirker hverandre? Bachelorprogrammet Religion og samfunn gir deg kunnskap om hvordan religion og samfunn påvirker hverandre, og forståelse for viktige samfunnsprosesser. Dette programmet har tre studieretninger: samfunnsvitenskap, religionsvitenskap og globalisering og sosial bærekraft.

Bachelor i religion og samfunn på MF har tre studieretninger:

Studieretning globalisering og sosial bærekraft er for deg som er samfunnsengasjert og opptatt av sosial rettferdighet lokalt og globalt. Du vil få kunnskap om blant annet identitet, mangfold og rasisme, lokale og globale utfordringer i nåtiden, og historiske prosesser som har bidratt til å forme dagens globale maktstrukturer.

Studieretning samfunnsvitenskap er for deg som vil forstå aktuelle hendelser i samfunnet og hvordan religion og samfunn påvirker hverandre, både i Norge og andre deler av verden. Du vil få kunnskap om blant annet tro og praksis i ulike religioner, religion og politikk, sekularisering og globalisering av religion.

Studieretning religionsvitenskap er for deg som vil lære mer om religion og religioners rolle i dagens samfunn. Du vil få kunnskap om blant annet hva religion er, hvordan hellige skrifter brukes i ulike religioner, og hva kristne, jøder, muslimer, hinduer og buddhister tror og praktiserer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna Opptak innen 15. april

Karrieremuligheter

Med dette studiet kan du søke deg til flere masterprogram. Alle tre studieretninger gjør deg faglig kvalifisert for å søke opptak til Master in Religion in Contemporary Society (RICS). Studieretning religionsvitenskap kvalifiserer deg også til Master in History of Religions. Du kan også søke overgang fra bachelor i religion og samfunn til Lektorprogrammet ved MF etter første året.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i kultur- og samfunnsfag

Alle utdanninger innen