Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

MF vitenskapelig høyskole Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Dette årsstudiet tar opp en rekke spørsmål knyttet til kristendom, religion og livssyn. Eksempler er: Hva er religion? Hva er etikk? Hva slags bok er Bibelen?

Dette er studiet for deg som ønsker å finne svar på spørsmål som:

- Hvordan analysere bibeltekster?

- Hvordan er kristendommen blitt forstått og praktisert gjennom historien?

- Hva lærer kristendommen om Gud, verden og mennesket?

- Hva er forskjellen mellom de ulike kirkesamfunnene?

- Hva tror muslimer, hinduer, buddhister, jøder?

- Hva er de viktigste ikke-religiøse livssynene i samfunnet vårt?

- Hva er KRLE-fagets sentrale målsetninger, og hvordan kan disse oppnås?

Studiet inngår i MFs lektorprogram, flere bachelorprogram og i teologistudiet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Søknad gjennom Samordna Opptak innen 15. april for studiestart om høsten

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna Opptak innen 15. april

Karrieremuligheter

Kompetanse innen feltet kristendom, religion, livssyn og etikk er etterspurt i mange sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Den kompetansen som årsstudiet gir, er nyttig for ulike typer arbeid innen kirke, skole eller andre deler av samfunnslivet. Studiet gir fagkompetanse til å undervise i KRLE i grunnskolen og Religion og etikk i videregående skole. Kombinert med utdanning i andre skolefag og praktisk pedagogisk utdanning gir studiet mulighet til tilsetting i skoleverket.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i KRL