Fakta

Lærested:
Sted:
Kulturakademiet
Studietype:
Årsstudium og kortere
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Kulturakademiet i København tilbyr studier som gir norske studiepoeng. Undervisningen i emnene exphil, exfac og idéhistorie foregår på norsk. Samtidig får du oppleve å være student i Nordens mest fantastiske studentby, København.

I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Studiet i modernitetens idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer og omfatter lesning av tekster av skjønnlitterær, filosofisk og psykologisk art. Kurset i kreativ skriving vil hjelpe deg til å videreutvikle dine tekstideer og gjøre deg til en bedre skribent.

Eksamen avlegges ved en norsk høyskole.

Du vil kunne motta den samme studiestøtten som andre studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vær oppmerksom på at fordi du tar eksamen ved en norsk høyskole klassifiserer Lånekassen deg ikke som utenlandsstudent, til tross for at du tilbringer semesteret i utlandet. Du har for eksempel ikke krav på støtte til skolepenger eller reisestøtte. Mer informasjon om kostnader finner du her.

Studiets oppbygging

Undervisningen består av emnene exphil, exfac og modernitetens idéhistorie. I tillegg tilbyr vi et kurs i kreativ skriving.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse før studiene starter.

Opptaksinformasjon

Kulturakademiet har fortløpende opptak på studiet, og du kan søke når som helst helt frem til studiestart. Sjansen for å få studieplass vil imidlertid være større jo tidligere du søker. Maksimalt antall studieplasser er p.t. ca. 30 på alle studieprogrammer.